دوشنبه 11 مهر 1401
pic
احداث نمایشگاه دائمی سیر تحول برق (موزه صنعت برق) توسط شرکت برق منطقه ای تهران به دستور مقام عالی وزارت نیرو از اواخر سال 1369 ه.ش در محل اصلی یکی از نیروگاه های قدیمی برق تهران به قدرت ده هزار کیلو وات از نوع توربین بخار آغاز گردید. این نیروگاه شامل دو دستگاه توربین بخاری هریك به قدرت 5 مگاوات بود و كلنگ ساختمان آن در روز یكشنبه 1335/01/19 به زمین زده شد و یك سال بعد نیروگاه به بهره برداری رسید. نصب و راه اندازی این دو توربین نزدیك به 140 میلیون ریال هزینه داشت و 12 سال پس از شروع به كار -بعد از راه اندازی نیروگاه بعثت- به علت عدم نیاز و همچنین ایجاد آلودگی و صدای زیاد، از مدار تولید برق خارج گردید.

گالری تصاویر